SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE- Menaxher I Qendres Multifunksionale

By | September 19th, 2018|Categories: Vende Vakante|

  Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike, Sociale dhe Juridike ", niveli   minimal i diplomës  "Bachelor” Menaxher I Qendres Multifunksionale Afati për dorëzimin e dokumentave : 24.09.2018 Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin/et si më sipër është: 1.Përgjigjet për analizimin e situatës, evidentimin e problematikave, zbatimin dhe menaxhimin e programeve dhe projekteve te ndryshme, në mbështetje te [...]