Analiza dhe Vleresimi i Territorit te Fushe-Arrezit.

01. Analiza dhe Vleresimi i Territorit_fushe-arrez DRAFT