SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE- Menaxher I Qendres Multifunksionale

September 19th, 2018|0 Comments

  Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike, Sociale dhe Juridike ", niveli   minimal i diplomës  "Bachelor” Menaxher I Qendres Multifunksionale Afati për dorëzimin e dokumentave : 24.09.2018 Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin/et si më sipër [...]

Shpallja e Vendeve Te Lira – Per Levizje Paralele

April 23rd, 2018|0 Comments

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE   Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Bachelor” Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” [...]