VIZIONI DHE STRATEGJIA TERRITORIALE_Fushe Arrez (1)