Punëtorët e shërbimeve publike nën drejtimin e përgjegjësit të këtij sektori bënë të mundur mbjelljen e disa e fidanëve “blir” më synim zëvendësimin e pemëve aktuale, ku kanë qënë të dëmtuar nga faktorë të ndryshëm.